Intel Stock LGA775 CPU Fan
Intel Stock LGA775 CPU Fan
Intel Stock LGA775 CPU Fan
Model: INTELFAN
$15.00

Specifications
Intel Stock LGA775 CPU Fan
This is an Intel stock CPU fan up to "Core 2 Duo" models.